سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدسیلی....

صدسیلی مادربه یک بوسه اش ندهم........................

حال وهوای غریبی است،حتما الفبای غربت رانباید درشهر غریب جست.....

همین که میدانی در مجلس ختمت دوستاران زیادی داری،این نهایت غربت است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1