سفارش تبلیغ
صبا
بارالها ! اگر مرا به زنجیر کشی و عطای خود را در میان شاهدان از من بازداری، ... امیدم را ازتو نخواهم بُرید و چهره امیدوار به گذشتت را از تو نخواهم گرداند و محبّتت از قلبم بیرون نخواهد رفت . [امام سجّاد علیه السلام ـ در دعایش ـ]
 
پنج شنبه 91 دی 28 , ساعت 4:17 عصر

فکرکردی که من هم ازجنس توام.....

نه عزیزمن،من ازتبارشیران دلیرم....

غصب ملک درمرام من نیست،ملکی که غصبی باشدنمازندارد....

دیگه وای برمن اگربخواهم دلی را غصب کنم......

دل اگرغصبی باشد تمام دنیایم با شک وشبه است.........

دل من صبورترازآن است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شک نکن ،نمیتوانم دردلی که غصب من باشد وصاحبش به اجباردراختیارم قرارداده،خانه امیدم رابنا کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

امروزدرمحضرعدالت،سندش را واگذارکردم...


پنج شنبه 91 دی 28 , ساعت 4:2 عصر

امروزاورافراموش کردم......

شایدبپرسدچرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آنقدرامروزغرق درغصه وغم بودم ،خواستم برایش درد دل کنم اما..........

گفت کاردارم.....من فقط خواستم سبک شوم،نخواستم برایم کاری کند!!!!!!!!!!!!!!111

اورافراموش کردم اما خدا رادوباره پیدا کردم....

خدایاتوراسپاس که من باتمام وقاحت گناه کردم ودرکمال نامردی تورا فراموش کردم...

اما نه برایم کم گذاشتی ونه فراموشم کردی....

وای اگرتورا همیشه یاد کنم برایم چه میکنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بی گمان برایم سنگ تمام میگذاری...


شنبه 91 دی 16 , ساعت 1:24 صبح

گذرلوطی ها کجاست؟؟؟

 


جمعه 91 دی 15 , ساعت 12:47 صبح

هرکس که غریب است ،خریدارندارد.....

سرگشته وتنهاست ،دگریارندارد.......

دانی که چرانیست زماهیچ نشانی.....

یک فرد زمین خورده که دیدارندارد....


چهارشنبه 91 دی 13 , ساعت 12:40 صبح

صدسیلی مادربه یک بوسه اش ندهم........................

حال وهوای غریبی است،حتما الفبای غربت رانباید درشهر غریب جست.....

همین که میدانی در مجلس ختمت دوستاران زیادی داری،این نهایت غربت است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ